GDPR

Informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

(Všeobecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679, článek 13)

Zpracování osobních údajů požadovaných za účelem registrace uživatele u ItaLiSu – Italiano Lingua Straniera bude prováděno v souladu se zákonem a s principy korektnosti a transparentnosti, tak aby byla chráněna základní práva a svobody jednotlivce. Za tímto účelem si dovolujeme poskytnout následující informace:

  1. Shromážděné osobní údaje budou zařazeny do databáze využívané pro následující účely: komunikace se studenty v souvislosti se službami ItaLiS.
  2. Zpracování osobních údajů zařazených do databáze je založeno na souhlasu. Případné odmítnutí poskytnutí těchto údajů zabrání.
  3. Údaje poskytnuté zájemcem při registraci budou zpracovávány pouze oprávněnou osobou Concettou Maglione – IČO 76084906, a nebudou poskytnuty třetím stranám.
  4. Každých 10 let od registrace či jejího obnovení požádá ItaLiS uživatele o potvrzení (elektronickou formou) jejich zájmu o využívání služeb a zajistí vymazání dat těch uživatelů, kteří souhlas nepotvrdí, a to jak v případě neobdržení odpovědi, tak v případě výslovného zamítnutí.