destra

  • right;
  • a destra: vpravo; doprava;
  • a destra di: vpravo od