male

  • špatně
    • mi sento male > cítím se špatně