piacere

  1. těší mě!;
    • molto piacere! > moc mě těší!
  2. che piacere! > to mám radost!
  3. líbit se, (jídlo) chutnat;
    • mi piace la lingua italiana > libí se mi italština;
    • mi piacciono i dolci > chutnají mi koláče